Samfunnsansvar

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven pålegger større norske bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i sin verdikjede og egne operasjoner. Vi har den siste tiden økt vårt fokus på dette arbeidet. Våren 2023 har vi sammen med Proactima (proactima.com) utarbeidet vår første redegjørelse.

Redegjørelsen vil bli oppdatert ved vesentlige endringer eller minst en gang i året.

For henvendelser og anmodninger i henhold til åpenhetsloven, vennligst send en e-post til mail@hoydeteknikk.no

Redgjørelse for akstomhetsvurdering [PDF]

 

Etiske retningslinjer for leverandører

Høyde Teknikk ser sitt ansvar i å ivareta og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen vår egen virksomhet og gjennom våre forretningspartner og leverandører. Vi ber forretningspartnere og leverandører følge denne adferdskodeksen i sin virksomhet og ovenfor sine respektive forretningspartnere, leverandører og underleverandører, heretter felles omtalt som virksomhet.

Etiske retningslinjer for leverandører [PDF]

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan slette dem finner du her.