Tilbyr årskontroll på løfteutstyr toppbilde
Kurth Larsen, teknisk sjef i Høyde Teknikk, gjennomfører årskontroll på en sakselift.

Tilbyr årskontroll på løfteutstyr

Høyde Teknikk utfører lovpålagte årskontroller og sertifiserer lifter og annet løfteutsyr.

Kontrollene utføres i henhold til fastlagte sjekklister og omfatter blant annet tilstand på løftearmer, hydraulikk, batteri og alt av sikkerhetssystemer. Slike kontroller skal utføres årlig for alt løfteutstyr som brukes i næringssammenheng.

Kurth Larsen, serviceleder i Høyde Teknikk, sier de utfører kontroller på 2-300 maskiner årlig. Kontrollene tar alt fra et par timer til en dag, avhengig av hva slags utstyr som skal sertifiseres. Han sier at kontrollene gir bruker trygghet for at maskinene er i god stand.

– Når du skal 30-40 meter opp i høyden og jobbe er det godt å vite at løfteutstyret fungerer som det skal. Det gir trygghet både for den ansatte og for arbeidsgiver, som sitter med det juridiske ansvaret, dersom noe går galt, sier Larsen.

Dette sier loven

Alt løftemateriell som brukes i næringsvirksomhet, skal gjennom en årlig kontroll. Utstyret får da godkjenning for et nytt år. Maskiner som har vært gjennom en større reparasjon eller har vært ute av drift i et halvt år eller mer, må også gjennom ny kontroll.

Kontrollene

Kontrollørene etterser at maskinen er i stand, at overlastsystem fungerer, og at rekkverk og dørk er helt, og at det er ikke er sprekker eller rust i løftearmer. Alt unntatt motor og fremdrift sjekkes. Kontrollene skjer i henhold til sertifiseringsorganet ASAS.

Brukerfeil vanligst

Larsen sier det er sjelden at feil på utstyr fører til ulykker og personskader i arbeidslivet. Derimot er brukerfeil ofte en medvirkende årsak. Uerfarne brukere som bruker utstyret på feil måte eller omgår sikkerhetsrutiner, er en farlig kombinasjon. Han tenker at alle maskinene burde hatt et klistermerke med følgende påskrift; «denne maskinen har ikke egen hjerne, bruk din.»

Etterslep

Noen entreprenører sliter med etterslep på årsgodkjenning av løfteutstyr. Det forekommer at maskiner brukes etter at kontrollperioden er utløpt. Det går normalt greit, men dersom skjer ei ulykke i forbindelse med utstyret, kan arbeidsgiver få problemer.

Om årskontroller:

 • Loven sier at alle løftemaskiner skal ha årskontroll én gang per år
 • Etter en eventuell. stor verkstedreparasjon skal det ny kontroll
 • Dersom maskinen har stått i seks måneder eller mer, skal den ha ny kontroll før bruk
 • Skjer det en maskinvelt eller en personskade, sjekkes kontrollen på maskinen alltid på nytt
 • Kontrollør setter signatur på kontroller. Det er et stort ansvar å ta årskontroll. Det handler om personsikkerhet

Fra sjekklisten:

 • Dokumentasjon på maskin ( samsvarserklæring fra leverandør)
 • Rekkverk, plattform og port
 • Feste for sele og nødline
 • Slanger og koplinger
 • Hydraulisk framdrift
 • Lysutstyr
 • Overbelastningsvern og momentprøve

Alle årskontroller skjer i dag digitalt. Godkjent maskin påføres en QR-kode som viser til full historikk på kontroller.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan slette dem finner du her.