Periodisk sakkyndig kontroll

Krav til kvalifikasjon hos kontrolløren(e)

A) Fagbrev som industrimekaniker, landbruksmekaniker, anleggsmaskinreparatør, motormekaniker eller reparatør på tunge kjøretøy, minst 12 måneders dokumentert erfaring fra aktuell kontrollgruppe.

B) 5 års dokumentert verkstedpraksis og minst 12 måneders dokumentert erfaring fra aktuell kontrollgruppe. Annen relevant dokumentert kompetanse/praksis kan aksepteres som tilfredsstillende etter særskilt vurdering av sertifiseringsorganet..
Kunnskap om lover, forskrifter m.m.

Personellet må dokumentere kunnskaper om gjeldende lover, forskrifter og aktuelle standarder. Dette dokumenteres enten ved kursbevis, besøk av fagrevisor eller bestått prøve som er utarbeidet av sertifiseringsorganet.
Overgangsregler

Sakkyndig virksomhet kan søke om sertifisering når de har personer ansatt med godkjenning som fagkyndig eller sakkyndig person etter gammel ordning gitt av arbeidstilsynet eller Dir. for Arbeidstilsynet. Vedkommende må dokumentere å ha utført kontroller i sin gruppe de siste 2 år. Personellet må dokumentere at de har vedlikeholdt/ervervet kunnskap om gjeldende regler og standarder.

Ta kontakt med vår servicesjef Kurth Larsen ved spørsmål.

 

Hvem kan ta sakkyndig kontroll, se link:

sert555.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan slette dem finner du her.